Aktualności

Erasmus+ wyjazdy szkoleniowe

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej w jednym z krajów UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Turcji i Macedonii (FYROM).

Oferta skierowana jest do pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

Preferencyjnie będą traktowani kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę i wyjeżdżający po raz pierwszy. Jednocześnie przy wyborze kandydatów będzie wzięty pod uwagę poziom znajomości języka obcego oraz zakres obowiązków kandydata i jego rola w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.

Warunki uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych:

 • zatwierdzenie wyjazdu kandydata przez przełożonego
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim 
 • ustalenie programu szkolenia z instytucją przyjmującą, czyli tzw. Indywidualny Program Szkolenia (Mobility Agreement for Training)
 • znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się szkolenie, a w przypadku szkoleń odbywających się w języku polskim, znajomość języka kraju wyjazdu lub języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub egzaminem językowym 
 • realizacja wyjazdu - do 30 września 2019
 • długość szkolenia - 2 do 5 dni roboczych  

Minimalna długość szkolenia to 2 dni. Pobyt dłuższy niż 5 dni jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. 

 Jak znaleźć instytucję zagraniczną? 

 • indywidualny kontakt poprzez stronę WWW z instytucją zagraniczną, wysłanie zapytania o możliwość przyjazdu
 • samodzielne ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
 • możliwość skorzystania z gotowej oferty instytucji zagranicznej o planowanych szkoleniach zamieszczanej na stronie Biura
 • skorzystanie z platformy IMOTION

 Uczestnik szkolenia samodzielnie przygotowuje: 

 • podróż do miejsca szkolenia (dowolny środek lokomocji, pewne ograniczenia dot. przejazdów samochodem prywatnym)
 • zakwaterowanie (np. akademik, pokoje gościnne, hotel)
 • ubezpieczenie (możliwość ubiegania się w NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) 

 Dofinansowanie wyjazdu (zróżnicowane ze względu na kraj wyjazdu):