Aktualności

Procedura przed wyjazdem

Pracownicy UWr. zakwalifikowani na wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+  powinni w terminie co najmniej dwóch tygodni przed planowanym wyjazdem dopełnić w BWM (Koordynator Uczelniany Erasmusa, pok. 109) następujących formalności:

  • Złożyć dokumenty:

1) Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement- Indywidualny Program Nauczania, podpisany przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego (Home Institution) oraz stronę zapraszającą (Host Instituition) - dokument dostępny na indywidualnym koncie użytkownika w PDF.     

UWAGA! Pracownicy wyjeżdżający po 28.02.2019 są zobowiązani najpóźniej do tego dnia przedstawić w BWM podpisany trójstronnie dokument (może być skan przesłany e-mailem do barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl), w przeciwnym razie tracą grant na wyjazd, a ich miejsce zostaje oddane pracownikom rezerwowym.

2) Wniosek o wyrażenie zgody na podróż służbową poza granice kraju oraz pokwitowanie dewizowe podpisany przez przełożonego (stawki na wyjazd wpisuje Koordynator Erasmusa w BWM)

  • Podpisać Umowę o wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Erasmus+ (umowę dostępną na indywidualnym koncie użytkownika w PDF należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, daty i kwotę grantu wpisuje Koordynator Erasmusa podpisujący umowę w imieniu UWr.)

Dodatkowo osoby, które chciałyby odbyć podróż samochodem prywatnym, powinny złożyć wraz z powyższymi dokumentami podanie skierowane do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych o wyrażenie zgody na odbycie podrózy służbowej własnym samochodem. W przypadku wspólnych wyjazdów służbowych prywatnym samochodem grant Erasmusa na podróż może otrzymać tylko jedna osoba. 

Po podpisaniu umowy oraz złożeniu wniosku na wyjazd wraz z pokwitowaniem dewizowym, na rachunek bankowy pracownika wskazany we wniosku, zostanie przelene stypendium Erasmusa. Zaleca się wskazywanie rachunku walutowego EUR, ponieważ w takiej walucie przelewane jest stypendium. Istnieje również odbiór stypendium w gotówce. 

Na stypendium Erasmusa składa się tzw. "Wsparcie Indywidualne" - w wysokości określonej przez Narodową Agencję Erasmusa oraz stypendium na podróż, którego wysokość oblicza się za pomocą kalkutatora odległości opracowanego przez Komisje Europejską.  

Wysokość stypendium Erasmusa 2017/2018.

 

UWAGA NOWOŚĆ!

Osoby zakwalifikowane na wyjazd dydaktyczny są zobowiązane do założenia nowego konta indywidualnego na stronie:

https://international-applications.uni.wroc.pl/login 

Po rejestracji (stworzenie własnej nazwy użytkownika i podanie adresu e-mail), zostanie wysłany automatyczny e-mail z dalszymi instrukcjami. Dane na koncie indywidualnym będzie można w każdej chwili edytować, a wpisywane informacje pozwolą na wygenerowanie w PDF potrzebnych do wyjazdu dokumentów, tzn. MOBILITY AGREMENT FOR TEACHING, umowy na wyjazd. Po każdym zalogowaniu się na własne konto jego użytkownik będzie mógł wydrukować wyżej wymienione dokumenty w PDF.

W przypadku jakichkolwiek problemów z założeniem konta lub jego użytkowaniem należy zwrócić sie o pomoc do Biura Współpracy Międzynarodowej. 

Uczestnik programu samodzielnie przygotowuje: