Aktualności

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach umów bilateralnych zawieranych zarówno na szczeblu instytutowym/wydziałowym jak i centralnym Współpraca ta obejmuje  wspólne projekty badawcze oraz możliwość wyjazdów na uczelnie partnerskie w celach naukowych dla pracowników, studentów i doktorantów UWr.

Obok umów ogólnouniwersyteckich o współpracy zawierane są umowy bilateralne w ramach pr. Erasmus+.Porozumienia te podpisywane są na szczeblu wydziałowym i instytutowym i dotyczą one wymiany studentów, doktorantów na studia i na staże zawodowe a także wyjazdów dydaktycznych kadry nauczycielskiej i szkoleniowych pracowników administracji.