Aktualności

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o wyjazd na praktyki z programu Erasmus, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • Jesteś studentem (dziennym, zaocznym lub wieczorowym) bądź doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ukończyłeś pierwszy rok studiów
 • Znasz język obcy kraju, do którego się udajesz (w Krajach Skandynawskich, Belgii i Holandii często wystarcza znajomość języka angielskiego)
 • Osiągasz dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie na poszczególnych Wydziałach/Instytutach UWr.)

Aby przyznano Ci stypendium, musisz pomyślnie przejść rekrutację prowadzoną przez Koordynatora programu Erasmus+ na Twoim Wydziale lub w Instytucie.

OBECNIE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA NA PRAKTYKI*

 • na rok akademicki 2017/2018 (wyjazdy od 1 października 2017 do 30 września 2018)

(obejmuje recent graduates przyszłych absolwentów , którzy kończą studia w roku akedemickim 2017/2018 aplikację należy złożyć przed ukończeniem studiów (warunkiem zgłoszenia jest posiadanie statusu studenta) a pobyt na praktyce musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów.

 

ZASADY REKRUTACJI

                                                                          
Rekrutacja ma charakter ciągły, to znaczy, że po skompletowaniu odpowiednich dokumentów i pozytywnym przejściu rekrutacji w Instytucie, należy zgłosić się z formularzem zgłoszeniowym do BWM i w miarę wolnych miejsc osoba jest dopisywana do listy osób wyjeżdżających. W przypadku braku wolnych miejsc, osoby spełniające kryteria są dopisywane do listy rezerwowej i w sytuacji, gdy zwolni się miejsce biuro informuje o możliwości wyjazdu.

DOKUMENTY WYMAGANE W REKRUTACJI

ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO WYJAZDU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KOORDYNATOROWI INSTYTUTOWEMU:

 1. zgodę na odbycie praktyki od firmy zagranicznej w postaci Letter of Acceptance. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.                                               LETTER OF ACCEPTANCE - pobierz dokument potwierdzający przyjęcie na praktykę.   Szukając firmy możesz skorzystać ze wskazówek zamieszczonych w sekcji jak znaleźć firmę?  Wykaz instytucji unijnych, w których nie można odbyć praktyk
 2. średnią ocen
 3. potwierdzenie znajomości języka obcego, wymaganego przez firmę
 4. list motywacyjny
 5. ewentualne, dodatkowe dokumenty określone przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego
 6. formularz zgłoszeniowy dla BWM

Jeżeli nie posiadasz certyfikatu językowego lub wpisu w indeksie z języka obcego możesz przystąpić do rozmowy kwalifikującej w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Zapisy na rozmowy kwalifikujące z języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i portugalskiego) na indywidualnie ustalane terminy odbywają się w SPNJO.

Osoba kontaktowa: mgr Elżbieta Kopeć,

tel.71 375236271 3752362

elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Znajdź miejsce praktyki i uzyskaj letter of acceptance

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Udaj się do swojego koorynatora z wymaganymi dokumentami

4. Złóż formularz w BWM

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype