Aktualności

Ankiety byłych stypendystów

Ankiety byłych stypendystów Programu Erasmus,  studentów UWr.

Baza ankiet byłych stypendystów Erasmusa ze wszystkich polskich uczelni  znajduje się na stronie Narodowej Agencji pr. LLP-Erasmus w Warszawie.