Aktualności

Umowy bilateralne

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o wyjazd na studia na semestr lub cały rok akademicki studiów do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów bilateralnych.

Istnieje możliwość wyjazdu m.in. do Rosji, USA, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę.

Warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów.

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z wymiany w ramach umów bilateralnych oraz innego programu, np. Erasmus + lub ISEP, przed rekrutacją powinni zapoznać się z wewnętrzymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

 

BWM nie przyjmuje aplikacji poza ogłoszonymi terminami naboru!

Aby wziąć udział w wymianie w roku akademickim 2019/2020, należy do 28 lutego 2019 złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (w j.polskim, zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),
  • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. nauczania (studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia),
  • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 4.0,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego* lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) - nie dotyczy studentów filologii,
  • kopię paszportu.

Studenci III stopnia powinni złożyć ponadto:

  • zgodę na wyjazd wydaną przez dyrektora studiów doktoranckich, 
  • zgodę promotora,
  • plan badań, które doktorant chce prowadzić na uczelni partnerskiej.

Uczelnia przyjmująca gwarantuje bezpłatną naukę oraz niektóre z nich stypendium lub bezpłatne zakwaterowanie. Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie podanej w tabeli, inne koszty (np. związane z uzyskaniem wizy) studenci ponoszą samodzielnie.

* dotyczy uczelni, które oferują zajęcia w języku angielskim

 

Uczelnia partnerska           

 Ilość miejsc           

(na semestr)

Uczelnia przyjmująca

pokrywa koszty zakwaterowania, wypłaca stypendium lub zwalnia z opłat za naukę

 

Wysokość dofinansowania kosztów podróży

Ruhr-Universität Bochum

Bochum, Niemcy

 1 (tylko doktoranci) stypendium według stawki dofinansowania na dany rok

Univerzita Karlova v Praze

Praga, Czechy

 1 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

The University of North Carolina at Greensboro

Greensboro, USA**

 3 zwolnienie z opłaty czesnego według stawki dofinansowania na dany rok

Ivan-Franko State University of L`viv

Lwów, Ukraina

 2 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Zaporizhzhya National University

Zaporoże, Ukraina***

 2 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

S. Amanzholov East-Kazakhstan State University

Ust-Kamienogorsk, Kazachstan

2   według stawki dofinansowania na dany rok

Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet

Tomsk, Rosja

 10 stypendium według stawki dofinansowania na dany rok

Tomskij Politehnicheski Universitet

Tomsk, Rosja****

 4 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet

Petersburg, Rosja

2 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Hankuk University of Foreign Studies

Seul, Korea Południowa

 4 zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

Universidad Diego Portales

Santiago, Chile *****

 2 zwolnienie z opłaty czesnego bez dofinansowania

Baltyckij Federalnyj Universitet im.Immanuila Kanta

Kaliningrad, Rosja

 1 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej według stawki dofinansowania na dany rok

Tokyo Metropolitan University

 Tokio, Japonia

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinanoswania

Yeungnam University

Korea Południowa

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Chongquing University

Chonqquing, Chiny

 5  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Gumilyov Eurasian National University

Astana, Kazachstan

 10 zakwaterowanie na koszt uczelni przyjmującej  bez dofinansowania

Universidad Central *****

Bogota, Kolumbia

 5  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Universidad Catolica de Santa Maria Arequipa

Arequipa, Peru

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

Pusan National University

Busan, Korea Południowa

 2  zwolnienie z opłaty czesnego  bez dofinansowania

 

 

 

** uczelnia wymaga certyfikatu TOEFL; wyjazd możliwy wyłącznie w semestrze letnim;

*** wyjazd do Zaporoża jest uzależniony od sytuacji politycznej na wschodniej Ukrainie ;

**** Tomski Uniwersytet Politechniczny oferuje także zajęcia z języka rosyjskiego, literatury  i kultury Rosji;

***** zajęcia wyłącznie w j.hiszpańskim, wymagany poziom znajomości języka min.B2.

UWAGA!

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani złożyć w BWM formularz wyjazdowy podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych oraz learning agreement.

 

ROZLICZENIE PO POWROCIE

1. w BWM:

żeby rozliczyć wyjazd w BWM należy złożyć - Learning Agreement (Changest to Learning Agreement jeśli dotyczy) z podpisami koordynatorów z obu uczelni oraz kopię transkryptu ocen

 

2. na Wydziale/w Instytucie:

żeby oceny z przedmiotów zaliczonych podczas wyjazdu zostały przepisane, należy  złożyć w dziakanacie lub u koordynatora transkrypt ocen i podpisany learning agreement 

 

Kontakt Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl

 Joanna Skotnicka joanna.skotnicka@uwr.edu.pl