Aktualności

Inne oferty

Stypendia rządowe: nawa.gov.pl

Stowarzyszenie Stypendialne GFPS: www.gfps.pl

Fundacja Alexander von Humboldt: www.humboldt-foundation.de

Stypendia Wyszehradzkie http://visegradfund.org

Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej, Uniwersytet w Tybindze: www.uni-tuebingen.de/IZ

Katolicka Akademicka Służba Wymiany (KAAD): www.kaad.de

Fundacja Andrew Mellon: www.mellon.org

Stypendia Cambridge Trusts: www.gates.scolarships.cam.ac.uk

Stypendia Fundacji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

Kosciuszko Foundation:
http://www.free-4u.com/kosciuszko_foundation_scholarships_and_grants.htm

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl

Środkowoeuropejski Uniwersytet w Budapeszcie (CEU): www.ceu.hu

Fundacja im. Friedricha Eberta: www.feswar.org.pl

Fundacja Konrada Adenauera: www.kas.pl

Ford Foundation: www.fordfound.org

Stypendia rządu Argentyny:  http://estudiarenargentina.siu.edu.ar/

EducationUSA (studia i staże w USA): http://educationusa.pl/

UWAGA!

W każdym wypadku muszą Państwo zarejestrować się na naszej stronie i wypełnić formularz wyjazdowy, który przed wyjazdem, podpisany przez dyrektora instytutu/dyrektora ds. dydaktycznych, należy złożyć u nas w Biurze wraz z potwierdzeniem przyznania stypendium.  

Kontakt: Urszula Broda: urszula.broda@uwr.edu.pl