Aktualności

ISEP

Uniwersytet Wrocławski w Programie ISEP

W grudniu 2005 roku Uniwersytet Wrocławski przystąpił do ogólnoświatowej sieci wymiany studenckiej ISEP (International Students Exchange Programme). W Programie uczestniczy 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelni amerykańskich.

W pierwszych latach uczestnictwa naszego Uniwersytetu w Programie realizowane będą wyjazdy jednosemestralne tylko na uczelnie w Stanach Zjednoczonych.

Student wyjeżdżający:

  • pokrywa koszt utrzymania studenta zagranicznego, który przyjeżdża w ramach wymiany na Uniwersytet Wrocławski - wpłacając jednorazowo do kasy uniwersyteckiej stypendium w wysokości 5000 PLN (1000 PLN x 5 miesięcy)
  • pokrywa "application fee" w wysokości 425 $
  • zwolniony jest z opłat za studia na uczelni amerykańskiej oraz otrzymuje bezpłatne miejsce w domu studenckim i wyżywienie,
  • pokrywa koszty ubezpieczenia w USA (ok.200 $) oraz koszty wizy (ok.160$),
  • pokrywa koszty rejestracji w systemie SEVIS, co jest konieczne do aplikowania o wizę studencką (200$),
  • pokrywa koszty biletów lotniczych*.

*Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie 2000 PLN.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Agata Nowak agata.nowak@uwr.edu.pl, Joanna Skotnicka joanna.skotnicka@uwr.edu.pl lub Urszula Broda: urszula.broda@uwr.edu.pl


UWAGA

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z programu ISEP i innego programu wymiany, np. Erasmus +, powinni zapoznać się z wewnętrzymi regulacjami               w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

 

Więcej informacji www.isep.org