Aktualności

Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus, który został powołany decyzją Parlamentu Europejskiego 5 grudnia 2003 ma na celu między innymi promowanie wysokiej jakości programów studiów magisterskich stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, szczególnie dla tzw. krajów trzecich.

Uniwersytet Wrocławski, jako partner uczestniczy w trzech Programach Europejskich studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master Programmes) prowadzonych w języku angielskim.

 Listę wszystkich projektów w ramach programu Erasmus Mundus można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.