Aktualności

Erasmus+ Studia

Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w którym nasza Uczelnia bierze udział od roku 1998/99. W latach 1995 - 2006 Erasmus był komponentem programu Socrates, stąd określenie Socrates/Erasmus, natomiast od roku akademickiego 2007/2008 był on częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), stąd określenie LLP - Erasmus.

Na lata 2014-2020 program LLP został zastapiony programem Erasmus+, który zaczął funkcjonowac na naszej Uczelni od roku akademickiego 2014/2015.

Karta Studenta Erasmusa 

Erasmus Policy Statment 

Uczelniana Karta Erasmusa

Przydatne linki:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://www.frse.org.pl/

Narodowaj Agencja Programu Erasmus+:  http://erasmusplus.org.pl/

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/

Erasmus Student Network : http://www.esn.org