Aktualności

Przedłużenie stypendium

Przedłużenie pobytu na praktyce jest możliwe z finansowaniem lub bez finansowania dla osób, które dysponują odpowiednim kapitałem mobilności*. Makymalny okres finansowania wynosi 5 miesięcy.

Decydując się w trakcie pobytu na przedłużenie stypendium  należy:

  • uzyskać zgodę opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej i uzyskać nowy Learning Agreement for  Traineeships ze zmienionymi datami pobytu oraz zmodyfikowanym programem
  • uzyskać zgodę Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego i jego podpis na Learning Agreement
  • złożyć aneks poprzez indywidualne konto na stronie BWM.

Zgoda BWM na przedłużenie praktyki nie jest równoznaczna ze zgodą na dalsze finansowanie, które jest zależne od wolnych środków finansowych będących w dyspozycji Uczelni na dany rok akademicki.

Formalności związane z przedłużeniem stypendium można załatwiać w Biurze Współpracy Międzynarodowej najpóźniej na miesiąc przed pierwotnie ustalonym terminem zakończenia praktyk.

* więcej informacji na temat kapitału mobilności tu.

ZŁOŻENIE ANKESU JEST MOŻLIWE POPRZEZ INDYWIDUALNE KONTO NA STRONIE BWM.