Aktualności

Stypendia rządowe w Izraelu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów, doktorantów i pracowników naukowych do składania aplikacji na stypendia rządowe w Izraelu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA

Ambasada Izraela w Polsce przesyła szczegółowe objaśnienia wraz z formularzami (poniżej). Formularze należy przesłać do NAWA pocztą tradycyjną w 3 egzemplarzach w terminie do 9.12.2018 (decyduje data wpływu dokumentów). Jednocześnie przypominamy, że od tego roku obowiązuje również internetowa rejestracja kandydatów na stypendia rządowe. Wszelkie informacje znajdują się naszej stronie internetowej www.nawa.gov.pl.

Do pobrania:

Informacja o stypendium

Formularz aplikacji o stypendium

Instrukcje do formularza